VIRTUAALISUUS-MITÄS SE ON?

Suuri sivistyssanakirja (Timo Nurmi, Ilkka Rekiaro, Päivä Rekiaro, Timo Sorjanen, Gummerrus 2002, neljäs painos) sanoo näin:
Virtuaalitodellisuus: näennäistodellisuus, tekotodellisuus, lumetodellisuus, vuorovaikutteisen, kolmiulotteisen tietokoneohjelman avulla toteutettu todellisuusvaikutelma, jossa simuloitu näennäinen (virtuaalinen) todellisuus vaikuttaa (jossain määrin) uskottavalta.

VIRTUAALIOPETUS: näennäisopetus, teko-opetus, lumeopetus? Lähes todellinen jossain määrin uskottava opetus?

Virtuaalisuus tarkoittaa mahdollista tai kuviteltavissa olevaa tilaa, joka rakennetaan tietoverkkojen ja tekniikan avulla. Virtuaaliseen viitataan usein, kun jostain ilmiöstä saadaan tieto- ja viestintätekniikan avulla havaintoja ja aistimuksia, jotka muistuttavat lähes samoilta kuin todellisuudessa. Virtuaalinen oppimis- ja opiskeluympäristö on silloin ainakin näennäisesti todellisuutta vastaava ja vaikutelmaltaan lähes todellinen. Virtuaalinen nähdään useimmiten jonkinlaisena vastakohtana fyysiselle tai konkreetille. Se viittaa johonkin sellaiseen, jota käytämme verkon kautta tieto- ja viestintäteknisten välineiden avulla. (Stone 1990; Quéau 1993; Kynäslahti 1997, 48–61; Tella ym. 2001, 29–32)