Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö ja sen tutkimus opettajankoulutuksessa

KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2013

Pitkittäistutkimus opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoidenmediataidoista ja asenteista
Veermans Marjaana ja Kangas Ollipekka, Opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö, Turun yliopisto

Tulevien luokanopettajien asennoitumisesta tietotekniikkaan, tietotekniikan käyttötaidoista sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytöstä ja laadusta on julkaistu viime vuosina useita tutkimuksia (esim. Hammond, et al. 2011). Tutkimuksissa on muun muassa todettu, että opettajaksi opiskelijat suhtautuvat yleisesti ottaen positiivisesti tietotekniikan käyttöön osana oppimisympäristöä. Positiiviset asenteet eivät kuitenkaan yksin riitä siirtämään asenteitakonkretiaan, eli käyttämään TVT:aa opetuksessa. Tässä tutkimuksessa halusimme eritellä tarkemmin millaisia mediataitoja tulevilla luokanopettajilla on sekä millaiseksi he arvioivat oman pedagogisen osaamisensa TVT-ympäristössä. Lisäksi tarkastelemme kolmen vuoden pitkittäistutkimuksen avulla opiskelijoiden mediataitojen ja asenteiden mahdollisia muutoksia. Tutkimuksen tuloksilla on suora sovellusarvo käytäntöön, sillä tutkimuksen tulokset auttavat suuntaamaan opettajankoulutuslaitoksen TVT:n opetuskäytön opetusta.
Aineisto kerättiin kolmena eri ajankohtana, syyskuussa 2011, 2012 ja 2013. Tutkimukseen osallistui 247 opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaa vastaamalla kyselylomakkeeseen (56monivalintakysymystä), jossa pyydettiin arvioimaan omaTVT-käyttöasetta ja -taitoja ja asennoitumista.
Yleisesti ottaen tuloksista voidaan päätellä, että opiskelijoiden oma jatkuva sosiaalisen median viihdekäyttö heijastuu heidän käyttötaitoihinsa mutta ei luo pohjaa laaja-alaiselle ja pedagogisesti mielekkäälle TVT:n opetuskäytölle. Jotta tulevaisuuden opettajat käyttäisivätTVT:a luontevana työvälineenä, täytyisi se sisällyttää opettajankoulutukseen integroituna eri oppisisältöihin, ei pelkästään erillisinä kursseina sekä kenttäharjoitteluun (Larose, et al., 2009).
avainsanat: TVT, opettajankoulutus, mediataidot, sosiaalinen media, kyselytutkimus

IPad. Sormet. Täppärit.
Miten iPadin sää käyttöön? Mistä aloittaa iPadien opetuskäyttö? Mitä tehdä tunneilla? Mitä Appseja? Mistä se ruutukaappaus oikein otetaan? Oisko jotain linkkejä? No, on:http://eduforum.fi/sormeillen/

http://www.scoop.it/t/hipaisu
Oppimisen vallankumous: 10 loistavaa iPad-ohjelmaa lapsille
 1. http://sometek.fi/hyva-paha-ipad-osa-1-tablettien-vallankumous/
 2. http://sometek.fi/hyva-paha-ipad-osa-2-ipad-opetuksessa-haasteita-ja-ratkaisuja-2/
 3. http://www.apple.com/fi/education/ipad/

"TESTIOHJELMA"   HANDS ON- työpaja IPadeille  ja testifoorumi opettajille

 • iPad laitteena? Suunnittelu, tavoiteet, toiveet, opettajat, vanhemmat
 • Miten sitä käytetään?
 • Mitä sillä voi tehdä? Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiolle, ammatilliselle, korkeakouluun?
 • AppsVinkkejä.
 • Sähköisen oppikirjan mahdollisuudet? Mitä tarkoitetaan muokattavalla oppikirjalla? 
 • Mitä se voi olla opettajalle? Oppilaalle?
 • Miten sitä voi käyttäää kamerana, videoedittinä, musiikissa?
 • Miten iPod otetaan käyttöön koulussa?
 • Millaisia lisälaitteita sille on saatavilla?

FACEBOOK: Tablet-laitteet opetuksessa

QRkoodien mahdollisuudet:
iPod Touch ja QR-koodit oppimisen tukena

KOULUKOKEMUKSIA JAETTUNA:
http://teknologiaakouluun.blogspot.fi/search/label/iPad%20-%20salkku

iPad opetuksessa koulutukset - toiminnalliset työpajat


IPad opetukseesa koulutukset- toiminnalliset työpajat
iPad konsultointi oppilaitoksille
Kysy lisää: opkangas(at)gmail.com

Pad Tablettitietokone opetuksessa 1/2 päivä tai koko päivä

Koulutuksessa tutustutaan tablettitietokoneeseen opetuksen välineenä miniluentojen, demonstraatioiden, ohjatun työpajatyöskentelyn ja käytännön harjoittelun kautta.
Aloittelijan taso, edityneet ja oppiainekohtaiset koulutukset. 

esim.
 • iPad kuvataiteen ja mediakasvatuksen välineenä
 • iPadin peruskäyttöä, iOS7-käyttöjärjestelmän uusia ominaisuuksia, 
 • ohjaus- ja vuorovaikutustyökalujen käyttöä, esitysmateriaalin laatimista,toimistotyökaluja 
 • kuvan- ja videon editointia.

Suositeltavia appseja


Suositeltavia appseja

Tässä vinkkejä hyödyllisistä appseista. Jos nämä ei ole iPadillasi oletuksena, voit ladata ne itse AppStoresta omalla Apple ID:lläsi. Kurkkaa myös Eduforumin jokaviikkoiset appsvinkit.